Скачать через торрент Чехман Я.І., Сенкусь В.Т., Дідич В.П., Босак В.О Чехман Я.И., Сенкусь В.Т., Дидич В.П., Босак В.О - Друкарське устаткування бесплатно torrent (книга, аудиокнига, журнал, комикс

Статистика раздачи
Размер:  11 MB   |    Зарегистрирован:  12 лет   |    .torrent скачан:  67 раз   |   
Раздают:  1  
   
 
Автор Сообщение

Galfimbul

avatar Galfimbul


Друкарське устаткування / Печатные машины

Год: 2005
Автор: Чехман Я.І., Сенкусь В.Т., Дідич В.П., Босак В.О / Чехман Я.И., Сенкусь В.Т., Дидич В.П., Босак В.О
Жанр: Рисунок, графический дизайн (Полиграфия)
Издательство: Львів: УАД
ISBN: 966-322-017-1
Язык: Украинский
Формат: DjVu
Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста
Количество страниц: 468

Описание: Данная версия присутствует только на rutracker.
!!! Для пользования оглавлением в DJVU-plugin Layout->Outline (Раскладка->Схема документа).!!!
У підручнику розглянуті загальні основи теорії друкарського контакту, характерні схеми будови друкарських машин та їх вузлів, методика розрахунку деяких специфічних пристроїв, порівняльна характеристика сучасних друкарських машин, коротки опис принципу будови й роботи машин спеціальних видів друку.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.

В учебнике рассмотрены общие основы теории печатного контакта, характерные схемы строения печатных машин и их узлов, методика расчета некоторых специфических устройств, сравнительная характеристика современных печатных машин, краткое описание принципа строения и работы машин специальных видов печати.
Рекомендовано Министерством образования и науки Украины как учебник для студентов вузов.

Рецензенты: А.И. Петрук, д.т.н., проф. (Издательско-полиграфический институт НТУУ "КПИ"); А.Н. Полюдов, Э.Т. Лазаренко, д.т.н., проф. (Украинская академия печати)
ПЕРЕДМОВА 5
ВСТУП 7
Глава 1. ОСНОВИ МЕХАНІКИ ДРУКАРСЬКОГО КОНТАКТУ 12
1.1. Умови друкарського контакту для отримання відбитка 12
1.2. Принципова будова друкарських апаратів і проблеми друкарського контакту 13
1.3. Папір, картон 16
1.3.1. Загальні відомості 16
1.3.2. Деформаційні властивості паперу і декелів. Реологічна модель та її аналіз 20
1.3.3. Механічні характеристики 25
1.3.4. Діаграми стиску та розтягу 26
1.4. Декелі друкарських машин 30
1.4.1. Загальні відомості 30
1.4.2. Особливості декелів офсетних машнн 31
1.5. Тиск при друкуванні (його завдання і допустимі інтервали) 38
1.5.1. Ширина смужки контакту 40
1.5.2. Розподіл тиску по ширині смужки контакту 41
1.5.3. Навантаження в зоні друкарського контакту 43
1.5.4. Оцінка потужності, необхідної для приводу друкарського апарата 44
1.6. Пружні деформації друкарського преса 49
1.6.1. Поперечні коливання циліндрів друкарського апарата 52
1.6.2. Стабілізувальна функція попереднього натягу 56
1.6.3. Особливості створення попереднього натягу в плоско друкарському апараті 59
1.7. Механіка фрикційної пари 60
1.7.1. Аналіз зони контакту фрикційної пари з однорідною суцільною, міцно зв'язаною з поверхнею циліндра і практично не стискуваною поліуретановою оболонкою 61
1.7.2. Передаточне відношення фрикційної пари з однорідною практично нестискуваною поліуретановою оболонкою 63
1.7.3. Передаточне відношення фрикційної парн, в якій ведений циліндр покритий м'якою пінополіуретановою оболонкою завтовшки 12 мм, для якої коефіцієнт Пуассона ц->0 68
1.8. Спрощене аналітичне трактування відносного ковзання 68
1.9. Налагодження друкарського апарата 73
1.10. Механіка фрикційної парн із зубчастим приводом 77
1.11. Тангенціальна деформація декеля в зоні друкарського контакту 77
1.12. Умови можливого зміщення фрикційних поверхонь циліндрів 79
1.13. Аналіз сил у замкнутому контурі приводу друкарського апарата 82
1.14. Вплив крутильних коливань на зміну крутних моментів 84
Глава 2. ФАРБОВІ» ЗВОЛОЖУВАЛЬНІ І ЛАКУВАЛЬНІ АПАРАТИ 86
2.1. Фарбові апарати для в'язких фарб 87
2.1.1. Групи живлення 88
2.2. Фарбові апарати машин глибокого друку 108
2.2.1. Фарбоподавальні пристрої 108
2.2.2. Ракельні пристрої 111
2.3. Фарбові апарати для рідких фарб машнн флексографічного і офсетного плоского друку 114
2.4. Зволожувальні апарати 117
2.4.1. Особливості процесу зволожування 117
2.4.2. Вимоги до зволожувальних апаратів 118
2.4.3. Типові схеми зволожувальних апаратів 119
2.4.4. Системи контролю і автоматичного регулювання подавання вологи 126
2.5. Лакувальні апарати 128
2.5.1. Особливості процесу лакування 128
2.5.2. Типові схеми лакувальних апаратів 130
Глава 3. БУДОВА ТА РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПРИСТРОЇВ РУЛОННИХ РОТАЦІЙНИХ МАШИН (РРМ) 133
3.1. Принципова будова РРМ» сфера застосування, класифікація 133
3.2. Стрічкоживильні пристрої РРМ 135
3.2.1. Пристрої для кріплення рулонів 135
3.2.2. Пристрої для автоматичної заміни рулонів 137
3.2.3. Механіка розмотування рулону 140
3.2.4. Пристрої для створення та регулювання натягу стрічки 145
3.2.5. Допоміжні пристрої 154
3.3. Засоби стрічкопровідної системи 155
3.4. Пристрої друкарських апаратів 159
3.4.1. Друкарський апарат високого друку 159
3.4.2. Друкарський апарат офсетного плоского друку 159
3.4.3. Секція глибокого друку 162
3.4.4. Друкарські апарати флексографічного друку 163
3.4.5. Циліндри та їх опори 165
3.4.6. Пристрої для кріплення гнучких друкарських форм і еластичних покришок 169
3.4.7. Привід друкарських апаратів 172
3.4.8. Механізми натиску 174
3.5. Принципи будови пристроїв для боротьби з перетискуванням фарби 178
3.5.1. Сушильні пристрої 179
3.6. Фальцювально-різальні апарати 186
3.6.1. Формувальна група 195
3.6.2. Тягнучо-перфорувальна група 200
3.6.3. Циліндрова група 207
3.6.4. Фальцювальні апарати другого поздовжнього згину 209
3.6.5. Приймальні пристрої 216
3.6.6. Схеми будови фальцювально-різальних апаратів 221
3.6.6.1. Фальцювально-різальні апарати фірми «Неіое1Ьег£» 222
3.6.6.2. Фальцювально-різальні апарати фірми «МАК-КоІагкЬ 228
3.6.6.3. Фальцювально-різальні апарати фірми «Коепі£ & Ваиег-АІЬегЬ (КВА) 232
3.7. Приймально-вивідні пристрої 232
3.7.1. Зошитні приймально-вивідні пристрої 234
3.7.2. Аркушеві приймально-вивідні пристрої (ПВП) 246
3.7.3. Рулонні приймально-вивідні пристрої 249
Глава 4. СУЧАСНІ МОДЕЛІ РУЛОННИХ РОТАЦІЙНИХ МАШИН 250
4.1. Загальні відомості 250
4.2. Рулонні ротаційні машини фірми «МАЙ КоІаімЬ 250
4.3. Рулонні ротаційні машини акціонерного товариства конструкторськовиробничого центру АО «КПЦ «Полнграфмаш» 263
4.4. Рулонні ротаційні машини офсетного плоского друку фірми «Неі4е1Ьег£» 273
4.5. Рулонні ротаційні машнни концерну «КВА» 277
Глава 5. БУДОВА ТА РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПРИСТРОЇВ АРКУШЕВИХ РОТАЦІЙНИХ МАШИН 284
5.1. Принцип будови аркушевих ротаційних машин, сфера їх застосування, склад і класифікація 284
5.2. Аркушеживильні пристрої 287
5.2.1. Загальні відомості 287
5.2.2. Самонаклади 287
5.2.3. Механізми вирівнювання аркуша 299
5.2.4. Аркушеприскорювальні механізми 303
5.2.5. Контрольно-блокувальні пристрої 311
5.2.6. Рулонна приставка до самонакладу 313
5.2.7. Розрахунок механізмів приводу форграйфера 315
5.2.8. Розрахунок аркушеподавальних систем 321
5.3. Особливості друкарських апаратів аркушевих ротаційних машин 326
5.3.1. Циліндри друкарського апарата 327
5.3.2. Опори циліндрів друкарського апарата 335
5.3.3. Привод циліндрів 337
5.3.4. Механізми натиску 339
5.3.5. Пристрої для контролю суміщення фарб 342
5.3.6. Допоміжні і контрольно-блокувальні пристрої 344
5.3.7. Спеціальні секції і пристрої в аркушевих ротаційних машинах 347
5.4. Пристрої для передавання аркушів між друкарськими секціями 348
5.4.1. Ланцюгові аркушепередавальні транспортери 348
5.4.2. Аркушепередавальні циліндри 351
5.4.3. Пристрої для перевертання аркушів 354
5.5. Приймально-вивідні пристрої 357
5.5.1. Аркушевивідні ланцюгові транспортери 357
5.5.2. Приймальні пристрої 360
5.5.3. Повітродувні розгладжувальні і притискні пристрої 365
5.5.4. Пристрої для запобігання перетискування фарби 367
Глава 6. СУЧАСНІ МОДЕЛІ АРКУШЕВИХ РОТАЦІЙНИХ МАШИН 370
6.1. Аркушеві офсетні машини фірми «НеіаеІЬегз» 370
6.2. Аркушеві ротаційні машини концерну «КВА» 383
6.3. Аркушеві ротаційні машини фірми «МАК Коївші» 392
6.4. Аркушеві офсетні машини фірми «АсІа8І» (Чехія) 401
6.5. Аркушеві офсетні машини виробництва Росії 405
Глава 7. ПЛОСКОДРУКАРСЬКІІ ТИГЕЛЬНІ МАШИНИ 407
7.1. Плоскодрукарські машини. Загальні відомості 407
7.2. Різновидності плоскодрукарських машин 409
7.3. Друкарський апарат і механізми його приводу 414
7.4. Особливості механіки друкарського апарата стопциліидрової ПДМ 421
7.5. Тигельні друкарські машини. Загальні відомості 427
7.6. Механізми друкарських апаратів тигельних машин 428
7.7. Тигельні машини з хитальним рухом тигля 429
7.8. Тигельні машини з плоскопаралельним підходом тигля до друкарської форми 433
7.9. Поліпшення умов роботи машини шляхом нівелювання впливу податливості тигельного преса 438
Глава 8. МАШИНИ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ ДРУКУ (ОСНОВНІ РІЗНОВИДИ) 442
8.1. Машини трафаретного способу друку 442
8.2. Тамподрукарські машини 447
8.3. Машини електрофотографічного друку 449
8.4. Апарати струминного друку 456
8.5. Машини термографічного друку 457
ЗАКЛЮЧЕННЯ 459
ЛІТЕРАТУРА 463


Внимание! AdBlock блокирует показ скриншотов, все вопросы к разработчикам )))

Трекер:  [ 01-Дек-2011 12:35 ]

  

Скачать .torrent

Размер .torrent файла 4 KB


Размер: 11 MB
Хэш (hash) релиза: cfc9f5259079c30432b7391bd16f5af546579fc4
Подписка на обновления:

Еще никто не оставлял запись к записи скачать торрент Чехман Я.І., Сенкусь В.Т., Дідич В.П., Босак В.О Чехман Я.И., Сенкусь В.Т., Дидич В.П., Босак В.О - Друкарське устаткування . Будь первым!

!Обратная связь